Reference

 • J.A.P. schody s.r.o. Petr Paksi | spolumajitel a výkonný ředitel

  "S firmou Jiřího Jemelky spolupracujeme od čtvrtého kvartálu roku 2013, byť nás její zástupce kontaktoval již několikrát v průběhu let 2010 – 2012. Důvodem, proč jsme do spolupráce z počátku nechtěli jít, bylo mé přesvědčení, že obchod nám funguje..."

  více

 • HPS LOUNKY s.r.o. Luboš Kousal | spolumajitel a obchodní ředitel

  "Spolupráce s panem Ing. Jiřím Jemelkou probíhala od července 2009 do března 2010. Cílem spolupráce byla celková analýza v oblasti obchodu, marketingu a managementu a na jejím základě vypracování postupů..."

  více

 • I.E.T. REALITY s.r.o. Lukáš Heger | majitel a výkonný ředitel

  "S firmou Jiřího Jemelky spolupracujeme od čtvrtého kvartálu roku 2013, byť nás její zástupce kontaktoval již několikrát v průběhu let 2010 – 2012. Důvodem, proč jsme do spolupráce z počátku nechtěli jít, bylo mé přesvědčení, že obchod nám funguje..."

  více

 • INEX SPEDITION Josef Dvořák | majitel a ředitel

  "Po důkladném výběru, získání doporučení a referencí byla vybrána společnost J.I.P. pro firmy, s.r.o. zastoupena jednatelem panem ing. Jiřím Jemelkou. Při prvotním kontaktu byl pan Jemelka seznámen se stávajícím stavem..."

  více

 • J.A. CLEAN Jiří Janouš | jednatel společnosti

  "Naše společnost již několik let velmi úspěšně působí na českém trhu v oblasti psokytování služeb bezpečnostního podlahového značení, revitalizace podlah a hloubkového čištění průmyslových podlah. Společnost prošla v minulých letech..."

  více

 • LENA CHEMICAL Dipl. tech. Miroslav Vyhnánek | majitel společnosti

  "Naše společnost 18 roků úspěšně pracuje v oblasti vývoje a výroby chemicko-technických hmot na bázi polymerů. Zvláště v posledních letech 2005 - 2011 každoročně vykazujeme růst ve výši několika desítek..."

  více

 • METRUM Ing. Jiří Zapletel | ředitel a majitel

  "Pan Jiří Jemelka spolupracuje s naší firmou od začátku roku 2009. Spolupráce s ním probíhá plánovitě po krocích a je zaměřena na celkovou revitalizaci firmy. Konkrétně jsme díky vzájemné spolupráci zlepšili a zefektivnili..."

  více

 • MFP Marek Filípek | jednatel firmy

  "S panem Jemelkou spolupracujeme od září roku 2009. Po úvodním jednání s panem Jemelkou jsme se dohodli na projektu revitalizace a rozvoje firmy. V první fázi proběhla analýza a následně..."

  více

 • OK DESIGN Oldrřich Kovařík | jednatel společnosti

  "Počáteční požadavky na reorganiaci marketingu a vytvoření obchodního oddělení byly zprvu rozsáhlé a jejich splnění bylo časově náročné. Myslím, že sami bez tohoto tlaku bychom nebyli schopni změny takto rychle nastavit..."

  více

 • PROMOS TRADING Emerich Klus | jednatel společnosti

  "Pana. Ing Jiřího Jemelku jsem kontaktovat poprvé v létě roku 2011. Bylo to v době, kdy naše společnost i kolektiv pracovníků prožíval krizi... Chyběly zakázky, atmosféra ve firmě byla nedobrá, komunikace vázla..."

  více

 • SOLACE Věra Musilová | ředitelka společnosti

  "Naše spolupráce s p.Jemelkou začala v říjnu 2011. Po úvodním jednání jsme se domluvili na celkové revitalizaci firmy. Ing. Jemelka nastavil jasné kroky, dle kterých jsme postupovali. Zavedli jsme plánované firemní porady, finanční plánování..."

  více

 • TRW Jiří Vystrčil | generální ředitel

  "Spolupráce s firmou J.I.P. vznikla jako reakce na výsledky průzkumu spokojenosti zaměstnanců, kdy jako odezvu na tyto výsledky se vedení rozhodlo nechat si provést analýzu firemní kultury a to externí firmou..."

  více

 • ABPLAST s.r.o. Zdeněk Jílek | jednatel

  "Spolupráce firmy ABPLAST s.r.o. s p. Jemelkou trvá již od roku 2013. Cílem bylo mimo zdravého nastartování firmy také zvýšení a prosazení se na trhu kvalitou, profesionalitou a odborností. Spolupráce je nastavena na pravidelně opakující se..."

  více

 • SEZAKO Přerov s.r.o. Jan Švrček a Michal Václavík | jednatel a provozní ředitel

  "Naše spolupráce s panem Jemelkou začala na podzim roku 2012. Po osobní schůzce a na základě dostupných referencí jsme se rozhodli, že to bude právě firma pana Jemelky, která nám pomůže společně změnit fungování naší firmy. Hlavním..."

  více

 • TIGEMMA Milan Sečkár | jednatel

  "Se společností J.I.P. pro firmy s.r.o. jsme začali spolupracovat na základě doporučení od jednoho z našich dodavatelů, který byl zároveň klientem firmy J.I.P. Myšlenku na takovouto spolupráci, tzn. manažerský koučink či externí poradenství..."

  více

 • SAKER spol. s r.o. Lumír Klement | ředitel

  "Spolupráce s panem Jiřím Jemelkou byla u nás důležitým spouštěčem změn v obchodním oddělení. Poněkud drsné úvodní hodnocení našeho způsobu řízení obchodního týmu nás postrčilo k realizaci změn..."

  více

 • J.A.P. schody s.r.o.
 • HPS LOUNKY s.r.o.
 • I.E.T. REALITY s.r.o.
 • INEX SPEDITION
 • J.A. CLEAN
 • LENA CHEMICAL
 • METRUM
 • MFP
 • OK DESIGN
 • PROMOS TRADING
 • SOLACE
 • TRW
 • ABPLAST s.r.o.
 • SEZAKO Přerov s.r.o.
 • TIGEMMA
 • SAKER spol. s r.o.
TESTIMONIALY

TESTIMONIALY

AUDIOREFERENCE

AUDIOREFERENCE

VIDEOREFERENCE

VIDEOREFERENCE

PŘEHLED KLIENTŮ

PŘEHLED KLIENTŮ